GSF Proces Gas filters

Stoffilters voor procesgasfiltratie past M-Filter toe waar men bijvoorbeeld verontreiniging, meestal in de vorm van een vaste stof, uit het procesgas moet halen. Door een op maat gesneden productie van GSF Proces Gas filters kan M-Filter inspelen op specifieke wensen en eisen. De beschikbaarheid aan een breed scala aan materialen en technieken biedt ons de mogelijkheid om te anticiperen op allereerst temperatuur, ten tweede chemische eigenschappen en ten slotte andere eigenschappen van een specifiek proces.

Zo bouwt M-Filter bijvoorbeeld:

-Heetgasfilters

-Stoffilters voor de farmacie

Heetgasfilters zijn afhankelijk van het bereik ofwel uit hoogwaardige kunststoffen of bijvoorbeeld uit speciale metaallegeringen geconstrueerd. Zo vinden onze filterelementen hun weg in de petrochemische industrie. Onder inerte condities zullen dus vaste deeltjes bij temperaturen tot 220°C dienen te worden afgevangen. Stoffilters voor droog eenheden in de farmacie. Deze filters zijn meestal opgebouwd uit een dieptewerkend filtermedium waarbij men allereerst een hoge efficiency en ook hoge doorlaatbaarheid combineert met een grote stofvang capaciteit. De constructie delen bestaan meestal uit corrosie werende metaallegeringen.

Meer Golden Super filter elementen