GSF Luchtfilters

Stoffilters voor inlaatlucht van energie systemen

Ten behoeve van de bescherming van turbines en motoren en ook het in stand houden van hun rendement. De werkingsrichting van het filter is vrijwel altijd van buiten naar binnen, het filteroppervlakte is hierbij namelijk gemaximaliseerd. Het toegepaste filtermateriaal is doorgaans geïmpregneerd cellulose of bijvoorbeeld polyester versterkt cellulose.

Filterelementen voor poedercoat installaties.

De stoffilters zorgen voor reiniging van de afgezogen lucht uit de poedercoat installatie. Veelal dient de lucht teruggeblazen te worden in de bedrijfsruimte; de emissie dient daarom minimaal te zijn. Doordat de filterelementen middels een reinigingssysteem in de installatie worden gereinigd, wordt voor deze toepassing vaak gebruik gemaakt van antistatisch polyestervlies dat bovendien wordt verbonden met aarde.

Filterelementen voor straalcabines.

De stoffilters voor straalcabines zorgen voor reiniging van de afgezogen lucht uit de cabines. Net als bij de poedercoat installaties dient in de ruimte een onderdruk te heersen, zodat de stof binnen de hiervoor bedoelde arbeidsruimte blijft. Ook hierbij geldt dat de emissie minimaal dient te zijn. De filterelementen zullen door middel van een reinigingssysteem een reiniging ondergaan. Voor deze toepassing zal M-Filter in het bijzonder een polyestervlies gebruiken.

Stoffilters voor beluchting en ontluchting (van silo’s)

Deze filterelementen zorgen ervoor dat be- en ontlading van silo’s, bunkers en ook andere opslagruimtes zonder stofbelasting voor de omgeving plaats kan vinden. De keuze van materialen is hierbij sterk afhankelijk van de bulkstof.

Stoffilters voor de hout- en kunststofverwerkende industrie.

Voor het stofvrij houden van de werkplekken bij de verspanende installaties. Waar men vroeger kon volstaan met een simpel stofzakje, dient men tegenwoordig de stofemissie zeer sterk te minimaliseren. M-Filter bouwt elementen die je direct op de afzuiginstallatie kan monteren. Het voorzien van een zogenaamde roterende klopper voor simpele reiniging behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer Golden Super filterelementen