GSF Gasfilters

GSF Gasfilters Algemeen

De GSF Gasfilters voor de ontstoffing van aardgas zijn ontworpen en uitgevoerd in overeenstemming met de standaards: MSW-12-E (Nederlandse Gasunie), NEN1059 en ten slotte het KVGN supplement. Daarnaast zijn de patronen in een breed gebied van proces en andere technische gassen inzetbaar.

De standaard patronen hebben afmetingen welke in het merendeel van de gangbare fabricaten toepasbaar zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om patronen bijvoorbeeld binnen het kader van de standaards en/of richtlijnen, op de gewenste (proces afhankelijke) situatie te dimensioneren.

Uitvoering

De standaard patronen zijn cilindrisch voorzien van een dubbel open eind. Het filtermedium zit geplisseerd tussen een romp, een steunpijp en ook de eindringen. De werkingsrichting van deze patronen is van buiten naar binnen. Het filtermedium is polyesternaaldvilt dat door zijn structuur een 3D werking heeft. De filtratie vindt zowel in de diepte als aan de oppervlakte plaats, wat een lange stand tijd voor een stationair filter waarborgt.

Toepassingsgebied

De filterpatronen ten behoeve van de filtratie van aardgas vinden hun toepassing in regelstations in zowel de categorieën A en B als C.

Meer Golden Super filter elementen